Přidání ikony webu (favicon)

V šabloně Ocean WP můžete snadno přidat ikonu webu pomocí menu Vzhled – Přizpůsobení. Mít správně nastavenou favikonu je dobré nejen pro design webu, ale i pro správnou optimalizaci – SEO.

Postup je následující:

1, V menu Vzhled klikněte na položku Přizpůsobit
2, v customizéru šablony klikněte na Základní informace a v sekci Ikona webu na Vybrat obrázek
3, z knihovny médií vyberte požadovaný obrázek, nebo ho nahrajte pomocí funkce Nahrát soubory.
4, Ikona by měla mít čtvercový tvar o velikosti alespoň 512 × 512 pixelů.